Language: Punjabi | English

ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ
DEAN COLLEGE DEVELOPMENT COUNCIL (DCDC)

Logo

Events & Notices

S.No. Dated Description Type Last Date (If Applicable)  
122/Sep/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ) ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
219/Sep/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਐਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
318/Sep/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
430/Aug/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
529/Aug/2023ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
616/Aug/2023ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ।Circular- -
714/Aug/2023ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
828/Jul/2023ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
928/Jul/2023ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1021/Jul/2023ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਦਾਖਲਿਆ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1120/Jul/2023ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1219/Jul/2023ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1318/Jul/2023Anti Ragging DayCircular- -
1430/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1530/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1630/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1726/Jun/2023ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1821/Jun/2023ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
1916/Jun/2023ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਿਤੀ 03-04-2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2007/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦਾ ਡਾਟਾ College Information Portal ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2106/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-2024 ਦੋਰਾਨ ਬੀ.ਐਡ (2 ਸਾਲਾ) ਕੋਰਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2205/Jun/2023ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2305/Jun/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ/ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2429/May/2023Onboarding And Updating Of College Date On Centralized Admission Portal Admission.punjab.gov.inCircular- -
2527/May/2023ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 2023- 24 ਦੀ ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‌‌ਸਡਿਊਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਸਰਕੂਲਰ- -
2626/May/2023ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੇੈਕ ਐਕਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2722/May/2023ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ05/Jun/2023 -
2819/May/2023ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
2919/May/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-2024 ਦੋਰਾਨ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3018/May/2023ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3117/May/2023Women In Indian Society : Navigating Challenges &Amp;Amp; OpportunitiesCircular01/Jun/2023 -
3216/May/2023ਸੈਸ਼ਨ 2022-2023 ਲਈ ਬੀ.ਐਡ (2 ਸਾਲਾ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਮੈਡਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3316/May/2023ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3405/May/2023ਬੀ.ਏ-ਬੀ.ਐਡ/ਬੀ.ਕਾਮ-ਬੀ.ਐਡ/ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਐਡ ਕੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3504/May/2023ਕਾਲਜਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇਸਰਕੂਲਰ10/May/2023 -
3602/May/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ05/May/2023 -
3702/May/2023ਕੋਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ31/Aug/2023 -
3826/Apr/2023ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
3921/Apr/2023Ugc ਦੀ Notification New Delhi The 18 July 2018 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਐਫੀਲੀਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4013/Apr/2023ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ College Information Portal ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4105/Apr/2023ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4205/Apr/2023ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਬੀ.ਐਡ (2 ਸਾਲਾ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਮੈਡਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4321/Mar/2023ਬੀ.ਏ-ਬੀ.ਐਡ/ਬੀ.ਕਾਮ-ਬੀ.ਐਡ/ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਐਡ ਕੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4415/Mar/2023ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ College Information Portal ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਯਾਦ ਪੱਤਰ -1- -
4515/Mar/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4614/Mar/2023ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:1- -
4706/Mar/2023ਬੀ.ਐਡ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਡ. ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
4802/Mar/2023ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ06/Mar/2023 -
4924/Feb/2023ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ College Information Portal ਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀCircular- -
5024/Feb/2023ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ Y20 Programmer ਕਾਰਵਾਉਂਣ ਸਬੰਧੀCircular- -
5116/Feb/2023Aishe Portal ਤੇ 64 ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5216/Feb/2023ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5316/Feb/2023ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5414/Feb/2023ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5509/Feb/2023Award Of Gold Medal In The Memory Of Late Shri Shiv Kumar Batalvi For The Year 2022Circular- -
5609/Feb/2023ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5708/Feb/2023ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5830/Jan/2023ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ/ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ।ਸਰਕੂਲਰ- -
5923/Jan/2023ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲGeneral- -
6023/Jan/2023ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨ ਲਾਇਲ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
6119/Jan/2023All India Survey On Higher Education (Aishe) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ20/Jan/2023 -
6212/Jan/2023ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ।Circular18/Jan/2023 -
6309/Jan/2023ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ31/Jan/2023 -
6409/Jan/2023Aishe ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ Zoom Meeting ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।Circular- -
6504/Jan/2023ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਘੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ।Circular- -
6619/Dec/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
6715/Dec/2022All India Survey On Higher Education (Aishe) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ15/Jan/2023 -
6815/Dec/2022ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਹਿੱਤ।ਸਰਕੂਲਰ16/Dec/2022 -
6906/Dec/2022Heis ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ09/Dec/2022 -
7005/Dec/2022ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਡ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਿੱਤ।ਸਰਕੂਲਰ12/Dec/2022 -
7105/Dec/2022ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (ਸੈਸ਼ਨ 2019, ਸੈਸ਼ਨ 2020, ਸੈਸ਼ਨ 2021) ਦੌਰਾਨ M.sc. It (Lateral Entry) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ08/Dec/2022 -
7229/Nov/2022Regarding Uploading Of Data On Aishe PortalCircular- -
7324/Nov/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਲਾਅ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ. ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ (ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ। (ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)General08/Dec/2022 -
7407/Nov/2022ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
7503/Nov/2022Regarding District Level Workshops On Promoting Social Entrepreneurship-Based Vocational Education.ਸਰਕੂਲਰ- -
7631/Oct/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
7727/Oct/2022M.sc. (It) Lateral Entry ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
7821/Oct/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੇੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਹਿੱਤ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
7919/Oct/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ28/Oct/2022 -
8018/Oct/2022M.sc. (It) Lateral Entry ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
8110/Oct/2022ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
8207/Oct/2022ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ Ba-B.ed/B.sc-B.ed ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕੂਲਰ- -
8304/Oct/2022Ugc Guidelines On Safety Of Students On And Off Campuses Of Higher Educational Institution.Ugc Guidelines- -
8430/Sep/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੇੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਹਿੱਤ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
8530/Sep/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲਸਰਕੂਲਰ- -
8621/Sep/2022Blood Donation CampEvents- -
8720/Sep/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ-ਗੈ੍ਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੇੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
8819/Sep/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੁੂਕੇਸ਼ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
8916/Sep/2022ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ- -
9014/Sep/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਹਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ27/Sep/2022 -
9114/Sep/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੇੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਸਰਕੂਲਰ- -
9206/Sep/2022Transforming Higher Education Institutions (Hels) Into Multidisciplinary InstitutionsNotice- -
9305/Sep/2022ਸੇੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਹਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ14/Sep/2022 -
9401/Sep/20222Nd Conference On International Better Learning &Amp; Teaching Conference To Be Held Feb 10Th 11Th 2023 In Navi MumbaiCircular- -
9501/Sep/2022Krishna Kumari Varma Memorial Award 2022 For 1St 2Nd Position Holder Blind Students In Master'S DegreeCircular- -
9601/Sep/2022Ugc Approved Free Online Professional Development Programme On Implementation Of Nep-2020 (Nep-Pdp) For University And College Teachers By Ignou-RegCircular- -
9731/Aug/2022ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ/ਐਮ.ਸੀ.ਏ/ਐਮ.ਕਾਮ/ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਐਮ.ਪੀ.ਐਡ/ਐਮ.ਐਡ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ30/Sep/2022 -
9830/Aug/2022ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ Evaluation ਕਰਕੇ ਤੂਰੰਤ ਅਵਾਰਡਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
9930/Aug/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਹਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ05/Sep/2022 -
10030/Aug/2022Endoment Fund ਵੱਜੋਂ ਕਾਲਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ Fdr ਸਬੰਧੀ।Regarding Information02/Sep/2022 -
10129/Aug/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
10229/Aug/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
10324/Aug/2022Punjab Khed Mela 2022Events- -
10418/Aug/2022ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
10510/Aug/2022ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ।Events- -
10608/Aug/2022Fee Refund Policy 2022-2023Notice- -
10703/Aug/2022ਸੇੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
10801/Aug/2022ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ/ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ Shortlisting ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ- -
10930/Jul/2022Ugc Letter Regarding Consultative Meeting Regarding Har Ghar Tiranga Programme And Covid Vaccination Under Azadi Ka Amrit Mahotsav With College Principals On 1St August 2022Events01/Aug/2022 -
11029/Jul/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ।ਨੋਟਿਸ- -
11129/Jul/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਹਿੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ31/Aug/2022 -
11226/Jul/2022ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ02/Aug/2022 -
11325/Jul/2022Enhancing Work Efficiency Through Holistic HealthEvents08/Aug/2022 -
11416/Jul/2022Revised Schedule For Registration For B.ed. CommonNotice- -
11511/Jul/2022ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਇੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ।- -
11611/Jul/2022ਬੀ.ਕਮ.ਐਲ ਐਲ.ਬੀ (ਪੰਜ ਸਾਲਾ) ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਪੰਜ ਸਾਲਾ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕੂਲਰ- -
11711/Jul/2022ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
11808/Jul/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਲੋਪਾ/ਡਿਗਰੀ/ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
11908/Jul/2022Reservation Policy For Admission In Govt. Colleges And Govt. Aided Colleges (Including Self-Financing Courses In That Colleges) Of The State Of Punjab Is As Under:-Notification- -
12008/Jul/2022ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ, ਲਾਅ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਹਨ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 18-04-2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।ਸਰਕੂਲਰ- -
12105/Jul/2022Do Letter Of University Grants Commission - Regarding RaggingCircular- -
12205/Jul/2022ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਭਵਨ ਆਨ ਲਾਇਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
12304/Jul/2022Letter To College/Universities/Institutes For Scholarship Under Pms-Sc- Reg.Circular- -
12430/Jun/2022ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
12528/Jun/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।Event06/Jul/2022 -
12620/Jun/2022ਜੂਨ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ Post Matric Scheme ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਨੋਟਿਸ- -
12720/Jun/2022ਸਾਲ 2002-23 ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਲਾਇਜਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 24-06-2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ24/Jun/2022 -
12810/Jun/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
12931/May/2022ਅਕਦਾਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।Circular- -
13030/May/2022Disaster And Get Trained In Using Digital Tools Used By Disaster Management AuthoritiesEvents03/Jul/2022 -
13130/May/2022Celebrating 19Th June As The 'Day Of Reading' And Reading Mission-2022 RegardingCircular- -
13227/May/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਡਾਟੇ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
13323/May/2022Celebration Of World Environment DayEvents29/May/2022 -
13423/May/2022ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀ ਦੇ ਨੇੇੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50% ਛੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 9:15 Am ਤੋਂ 5:00 Pm ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀਸਰਕੂਲਰ27/May/2022 -
13520/May/2022Request For Participation In Ganga Quest -2O22Circular22/May/2022 -
13619/May/2022ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
13717/May/2022Short Listing Of Candidates For Interviews In Affiliated CollegesCircular- -
13811/May/2022ਲਾਅ ਕੌਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀਸਰਕੂਲਰ31/May/2022 -
13911/May/2022ਬੀ ਐਡ ਕਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ Mandatory Proforma ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (1)ਸਰਕੂਲਰ20/May/2022 -
14011/May/2022ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
14111/May/2022ਪੋਰਟਲ (Collegejobs.punjabiuniversity.ac.in) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
14209/May/2022ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
14305/May/2022ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤਾ ਫੀਸ/ਪੱਕੀ ਸਬੰਧਤਾ/ਕਾਲਜ/ਕੋਰਸ/ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਸਬੰਧਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾਸਰਕੂਲਰ- -
14427/Apr/2022ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ/ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਸਰਕੂਲਰ- -
14527/Apr/2022ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ/ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ।ਸਰਕੂਲਰ- -
14627/Apr/2022Public Of Anti Corruption Action Line No. 9501200200Circular- -
14726/Apr/2022Regarding Approval Of Selected Faculty Members In Affiliated Colleges Of Punjabi University PatialaCircular- -
14821/Apr/2022Regarding Checking The Colleges/Faculty Information On Website Http://colleges.punjabiuniversity.ac.inCircular30/Apr/2022 -
14921/Apr/2022EK BHARAT SRESTH BHARATCircular25/Apr/2022 -
15018/Apr/2022International Higher Education Dialogue Conference 2022 From 4 May To 6 May 22General06/May/2022 -
15111/Apr/2022Media Coverage Of Akhar-2021 And Punjabi Computing Training ProgrammeMedia Coverage- -
15204/Apr/2022One Day Training Program On Akhar 2021: Punjabi Word Processor At Punjabi University, PatialaCircular10/Apr/2022 -
15302/Apr/2022Establishment Of Eco-clubsCircular- -
College Login   Faculty Login
Latest Updates

Promo Video

Useful Statistics

279
Colleges!
182
College Courses!
159154
Total Students!
5779
Faculty Members!